ZorgHub: dé oplossing voor meer banen en minder druk in de zorg

Jolanda Krispijn van ZorgHub en Paul Kramers van Pieter van Foreest over ZorgHub

Eerder dit jaar won het prachtige initiatief ZorgHub de Werkinnovatie Prijs. Het prijzengeld van een miljoen euro wordt ingezet om ZorgHub een vliegende start te geven. Het doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met een affiniteit voor zorg een unieke kans bieden. We gaan in gesprek met Jolanda Krispijn, jobcoach bij ZorgHub, en initiatiefnemer Paul Kramers, Manager P&O bij organisatie voor ouderenzorg Pieter van Foreest.

Wat houdt het initiatief ZorgHub in?

Jolanda: Bij ZorgHub creëren we banen in de zorg voor langdurig werkzoekenden. Hiermee proberen we onze bijdrage te leveren aan de zorgbehoefte en de schaarste aan zorgpersoneel. De ZorgHub-medewerkers vervullen ondersteunende taken waarvoor geen diploma is vereist, zodat zorgprofessionals meer tijd overhouden voor hun specialistische werk. We willen hiermee de werkdruk in de zorg verminderen en de zorg voor cliënten uitbreiden. Daarnaast krijgen de Zorghub-medewerkers op deze manier de kans om door te stromen naar een reguliere baan in de zorg als zij hiervoor geschikt blijken te zijn.

Paul: Bij Pieter van Foreest zijn onlangs elf kandidaten vanuit ZorgHub in de functie van gastvrouw of gastheer gestart. Het is een startfunctie in de zorg die we voor dit project hebben opgezet. Voorafgaand hebben we in samenspraak met ZorgHub een op maat gemaakt scholingstraject ontwikkeld met leerstof over dementie, persoonsgericht werken en het ondersteunen van onze bewoners bij eten en drinken. Ook is er aandacht voor de activiteiten die met bewoners gedaan kunnen worden en hebben we veel praktijkvoorbeelden vanuit onze zorgafdelingen laten zien.

Hoe is het idee ontstaan?

Jolanda: ZorgHub is ontstaan vanuit een samenwerking die al bestaat sinds 2018. Samen met Delft Support, Delft voor Elkaar, DSW, Firma van Buiten, GGZ Delfland, Ipse de Bruggen, Perspektief, Pieter van Foreest, Stichting Stunt en Werkse! willen we nog meer mensen vanuit de bijstand aan een baan helpen. De participerende zorgorganisaties zagen dat de druk in de zorg ontzettend hoog is en waarschijnlijk ook blijft toenemen door de vergrijzing. Bij Werkse! zagen we juist dat veel mensen die langdurig werkzoekend zijn zonder diploma’s in de zorg vrijwilligerswerk doen of actief zijn als mantelzorger. ZorgHub brengt deze mensen bij elkaar.

Wat levert de samenwerking jullie op?

Paul: Wij zijn altijd op zoek naar mensen die graag in de zorg willen werken, ook vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast nemen we als een van de grootste werkgevers in de regio graag onze verantwoordelijkheid. Via ZorgHub geven we handen en voeten aan werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en diversiteit binnen Pieter van Foreest en maken we zorg voor onze cliënten beter. Werkse! en Pieter van Foreest weten elkaar daarin te vinden, er zijn korte lijnen en er is een goede en prettige samenwerking. De inzet van Jolanda als jobcoach vanuit ZorgHub vinden we waardevol. Vanuit Pieter van Foreest verzorgt Thea Lucas de dagelijkse coördinatie. Zij is een drijvende kracht en vervult een belangrijke rol bij het welslagen van dit project.

Jolanda: Het is ook heel fijn dat je samen kunt experimenteren en ontdekken. Het hele traject hebben we nauw samengewerkt en daarmee wordt het initiatief ook van alle kanten gedragen. Pieter van Foreest ondersteunt haar zorgprofessionals door extra hulp aan te bieden met de inzet van ZorgHub-medewerkers en wij creëren extra baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat vinden de kandidaten van dit initiatief?

Paul: We hebben alle kandidaten aan het begin van het project uitgebreid gesproken en hun wensen en behoeften geïnventariseerd. Onze inzet is om de persoonlijke ambities zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij de mogelijkheden in onze verpleeghuislocaties. De ervaringen van de kandidaten tot nu toe zijn heel positief, we zien veel enthousiasme en gedrevenheid.

Jolanda: Daar sluit ik me bij aan. De elf kandidaten hebben allen weinig tot geen ervaring in de zorg, maar zijn erg gemotiveerd om een bijdrage te leveren in de zorg aan ouderen met dementie. Via ZorgHub krijgen ze nu een kans om betaald aan de slag te gaan en zich te ontwikkelen. Ik merk dat ze daar erg dankbaar voor zijn!

Wat zijn jullie doelen?

Jolanda: ZorgHub wil uiteindelijk in Delft een pool van 50 medewerkers aan het werk hebben. We gaan ervan uit dat medewerkers zullen doorstromen naar de zorgorganisaties en dat we steeds plek houden voor nieuwe instroom vanuit de bijstand. We zijn bijvoorbeeld eerder dit jaar ook gestart met een groep ZorgHub-medewerkers bij Stichting Perspektief. Het zou mooi zijn als we het project daarna ook in randgemeenten en uiteindelijk landelijk kunnen uitrollen. We hopen met de ervaring die we nu opdoen een zo goed mogelijke basis neer te kunnen leggen, zodat dit straks bij zoveel mogelijk zorgorganisaties kan worden ingezet.

Paul: Onze inzet is om alle deelnemers na de trainingsperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Zij krijgen als zij dat ambiëren ook de kans om zich verder te ontwikkelen in de zorg, via onze eigen interne leerlijnen of door deelname aan een reguliere BBL-vervolgopleiding. Daarnaast willen we begin 2022 een volgende stap maken en een tweede groep van tien deelnemers de kans bieden op een baan binnen onze organisatie.