Werkwaardig Kennisbijeenkomst: Arbeidsrelaties en integriteit

Wat is grensoverschrijdend gedrag en welke stappen moet je als werkgever maken als er een melding binnenkomt? Het antwoord op deze vragen kregen de partners van Werkwaardig tijdens de kennisbijeenkomst ‘Arbeidsrelaties en integriteit’ op 23 februari. We waren te gast bij Brownies&downieS, gevestigd in het prachtige pand aan de Voldersgracht, de oude Apollo bioscoop.

Monique Schippers, eigenaresse van Brownies&downieS licht het concept toe en vertelt dat partners van Werkwaardig in de zaak terecht kunnen voor allerlei verschillende gelegenheden. Van zakelijke lunch tot familielunch. Werknemer Angel vertelt wat zijn werk voor hem betekent: ‘Sinds ik hier werk heb ik er familie bij. We doen het echt samen, er is plek voor iedereen en fouten maken mag.’

Na het hartelijke welkom is het tijd voor de kennissessie. Jan Blanken, advocaat bij Capra Advocaten,  is expert op het gebied van integriteit en heeft in zijn loopbaan al talloze zaken op het gebied van arbeidsrelaties en integriteit behandeld. Capra Advocaten is al sinds de start van Werkwaardig betrokken als founding partner en hecht veel waarde aan het netwerk.

Jan kaart al meteen een belangrijk punt aan: de termen integriteit en grensoverschrijdend gedrag staan niet in de wet. Dat maakt het complexe onderwerpen, want over de definitie valt dus te twisten. Integriteit is eigenlijk niet in woorden te vatten, het gaat over waarden en gedrag. Jan vervolgt: Je kunt niet ‘een beetje’ integer zijn. Je bent integer, of niet. Een veelgehoorde uitspraak is ook wel: integer handelen is het juiste doen als er niemand meekijkt.

Het is best wel lastig om altijd integer te handelen, zo blijkt ook uit een rondvraag in de zaal, juist omdat de definities niet altijd helder zijn. Dat blijkt ook in de praktijk, want uit onderzoek blijkt dat issues rondom integriteit en grensoverschrijdend gedrag in elke organisatie kunnen voorkomen. 

Hot issue

Hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk is? Jan geeft een aantal tools die werkgevers kunnen inzetten. Zo is het verstandig om een integriteitsbeleid en een gedragscode op te stellen. Dit beleid moet voor alle werknemers helder zijn en regelmatig worden herhaald. Daarnaast is het goed om valkuilen te identificeren en daar maatregelen op te nemen. Denk aan het ‘vier ogen principe’ als het gaat om budgetbeheer of bij andere risicovolle situaties. Verder is het belangrijk om meldingen serieus te nemen. Als werkgever heb je wettelijk gezien de plicht  een onderzoek in te stellen, dus doe dit ook en pak het professioneel aan. Het zorgen voor een veilige werkomgeving is een continu proces. Zorg dat het thema leeft, bijvoorbeeld door dilemmatrainingen  of klankbordsessies te organiseren.

Tijdens de vragenronde wordt de actualiteit benadrukt. Jan erkent dat het nu een ‘hot issue’ is, maar dat het eigenlijk van alle tijden is. Het is als werkgever belangrijk om bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die je hebt en tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat aan een klacht altijd feiten ten grondslag moeten liggen.

Na de informatieve sessie werd er volop nagepraat over de sessie onder het genot van de goedverzorgde borrel van Monique en haar team.