,

Kennisbijeenkomst ‘Social Return: meer mensen volwaardig en duurzaam aan het werk’

Kennisbijeenkomst over Social Return on Investment bij AH Vrij

Social Return On Investments (SROI) gaat over kansen bieden aan mensen die er minder goed voor staan op de arbeidsmarkt. Daar zijn verschillende manieren voor. Reden voor een kennissessie over dit onderwerp.

In een megaloods met machines en gereedschap staan koffie, stoelen en beamer klaar. Werkwaardig is voor deze kennissessie te gast bij partner AH Vrij, Groen, Grond en Infra in Wateringen. Gastheer is directeur Jan Vrij. Hij vormt samen met zijn zoon de directie van dit bedrijf. Goed voor ruim 95 vaste medewerkers en tientallen incidentele krachten. AH Vrij voert veel opdrachten uit voor gemeenten. Jan Vrij is dan ook gepokt en gemazeld waar het SROI betreft. Hij vult spreker Jeffrey Merx, coördinator SROI bij Werkse!, dan ook aan met ervaringen vanuit zijn praktijk.

Grotere aanbesteding beter?

Merx: “SROI gaat spelen bij opdrachten vanuit de overheid in het geval van aanbestedingen boven de 250.000 euro. Opdrachtnemers besteden daarbij ten minste 5% van de opdrachtsom aan de inzet van langdurig werkzoekenden, stagiaires of inkoop bij een SW-bedrijf (Sociale Werkvoorziening). Een impuls voor de lokale werkgelegenheid. We werken daarbij met bouwblokken, waarbij de verschillende mogelijkheden een bepaald bedrag vertegenwoordigen.” Bijgaande presentatie vertelt daar meer over. Vrij valt in: “Soms zijn er bedrijven die in de aanbesteding een hoger percentage, tot wel 20%, invullen. Zo’n hoog percentage is niet realistisch. Dat krijg je nooit ingevuld. Men wil met zo’n hoog percentage meer kans maken, maar concurreren op arbeid is bij wet verboden.”

Werk uitbesteden

Vrij: “Ik besteed liever werk aan Werkse! uit, dan dat ik iemand bij ons laat detacheren. Werkse! is beter in staat om mensen uit de doelgroep te begeleiden. Onze ploegen zijn er te wisselend voor,” zegt Vrij. “Niemand zou daar gelukkig of beter van worden, dat begrijpen we. En er is veel meer mogelijk dan alleen binnen je eigen bedrijf.” Dat weet ook Thea Lukas, opleidingsmanager van zorgorganisatie Pieter van Foreest, die ook SROI-verplichtingen heeft: “Ga in gesprek. Zoek ook andere mogelijkheden. Wij hebben op die manier mensen binnen kunnen halen. Zij zijn met heel veel plezier bij ons aan de slag gegaan en worden opgeleid voor de zorg.” Dat is een mooie win-win.

Effeciënter systeem

Vrij is niet blij met het registratiesysteem waarmee overheden werken. “De ene gemeente gebruikt de vragenfunctie in het systeem zeer intensief. Een andere juist helemaal niet, waardoor je tijden op antwoord zit te wachten. Ja, ik ben kritisch. Alleen dan kan je verder komen. In Wizzr – het gewraakte systeem – vul je alles in. Het maken van berekeningen is daar een ingewikkelde en vooral tijdrovende puntenpuzzel. Die vanwege de AVG ook nog eens alleen gedaan kan worden door iemand die inzage heeft in de personeelsdossiers. Doe als gemeente iets aan dit systeem. Ik sta achter de doelstelling van de SROI, maar het moet wel werkbaar zijn.” Dagvoorzitter Mieke van Egmond, projectmanager Werkwaardig, pakt dat aan het eind van de bijeenkomst ook op: “Werkse! gaat niet over de regels, maar wij kunnen vanuit de tips van vandaag de gemeentelijke organisatie voeden.”

Tips

Laatste tip van Vrij: “Geef in het begin van het contact met de SROI-partner al dingen aan. Er is creativiteit mogelijk bij de invulling. Een maatschappelijke activiteit kun je ook opvoeren of partnerschap van dit sociale platform.” En de tip van Merx: “Er kan met SROI meer dan je denkt!”

Meer weten?

Neem contact op met Jeffrey Merx, via: 06-39 88 35 27 of jmerx@werkse.nl. Meer over SROI