Samenwerking is essentieel voor een inclusieve arbeidsmarkt 

Wat betekent de Miljoenennota voor maatschappelijk en inclusief ondernemen? Deze vraag stond centraal op het Werkaardig kennisbijeenkomst op de vierde dinsdag van september.  

Werkwaardig was te gast op locatie Werkse! Voorhof aan de Vulcanusweg. Het eerste programmaonderdeel was dan ook een rondleiding over de afdeling ‘Digitalisering’. Manager bij Werkse! Werken en Leren Sjaak Kwakernaat en werkleider Stefan Koster namen ons mee in het proces van digitaliseren. Zo zagen we hoe bouwtekeningen uit 1930 worden ingescand en hoe oude negatieven worden omgezet in digitale beelden. ‘’Het digitaliseren is veel meer dan het inscannen van documenten. We brengen een systeem aan en zorgen via het toekennen van metadata dat het materiaal doorzoekbaar wordt, dat is van grote meerwaarde voor onze klanten. Maar nog belangrijker: het is hartstikke geschikt werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het proces kan worden opgedeeld in verschillende blokjes die variëren in complexiteit. Zo kunnen mensen rustig wennen aan het werk en alle aspecten die bij het werkende leven horen. We hebben al een aantal succesverhalen van mensen die op deze afdeling starten of re-integreren en vervolgens de overstap maken naar een werkgever. Dat is uiteindelijk waar we het voor doen!’’ Aldus Sjaak.  

Na de rondleiding was het tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de plannen van het kabinet voor aankomend jaar. Mohamed el Mokaddem, voorzitter van Cedris en ondernemer, was te gast. Hij gaf zijn visie op de plannen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. ‘’Het kan bijna niemand ontgaan zijn, de troonrede stond bijna volledig in het teken van koopkrachtreparatie. Terecht, want veel mensen hebben het moeilijk, zo ook in onze doelgroep. Het is natuurlijk mooi dat er koopkrachtreparaties gaan plaatsvinden, maar dat is niet genoeg. We zijn als sociaal werkbedrijven goed op weg, maar er is nog veel winst te behalen. Zo is de situatie in elke gemeente anders. De plek waar iemand woont, is van invloed op de hulp die je krijgt. Dat zou niet zo mogen zijn.’’ Aldus Mohamed.  

Mirjam Manni, Manager publike private samenwerking & particpiatie bij Tempo-Team, merkt op: ‘’er is veel versplintering. Voor burgers en ondernemers is het niet helder waar ze, met welke vraag, terecht kunnen. Moeten we de burger niet centraal stellen?’’ Daar lijken veel deelnemers het mee eens te zijn. Uiteraard is er ook een belangrijke rol weggelegd voor ondernemers. Slechts 12,5 procent van alle bedrijven is inclusief als het gaat om personeel. Dat is niet veel. Christianne Helder, accountmanager bij het Werkgeverservicepunt in Rijswijk merkt op dat in de krappe arbeidsmarkt de vraag toeneemt. ‘’Maar wat is de motivatie? Verandering moet uit het hart komen, zodat bedrijven – ook bij laagconjunctuur – zich blijven inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt.’’ Mohamed beaamt dit en voegt toe: ‘’gelukkig zie ik op landelijk niveau dat veel branches beseffen dat ze niet meer wegkomen met ‘conjunctuurbeleid’, de bouw en de zorg beseffen dat ze blijvend mensen nodig hebben en moeten investeren in mensen om ze te kunnen behouden. Neem bijvoorbeeld de schoonmaakbranche, die is de cao drastisch aan het verbeteren om ervoor te zorgen dat ze een aantrekkelijke sector worden voor werknemers.’’ 

Het is voor ondernemers geen makkelijke tijd, Mohamed is naast ondernemer en voorzitter van Cedris ook bestuurslid van MKB-Nederland. In die hoedanigheid ziet hij dat het mkb onder druk staat. ‘’Bedrijven hebben te maken met oplopende kosten op het gebied van energie en personeel en de inflatie. De meeste mensen die via sociaal werkbedrijven worden geplaatst, werken bij mkb-bedrijven dus dat baart me zorgen.’’ De ondernemers aan tafel geven aan dat het bij hen economisch gezien goed gaat, maar dat ze worstelen met het feit dat werk niet altijd loont. Jan Vrij, directeur van AH Vrij Groen, Grond en Infra geeft aan dat veel van zijn werknemers graag extra willen werken maar dat niet doen, omdat ze anders bepaalde toeslagen kwijtraken. Ook Kenneth de Haan, consultant bij Jobkans herkent dit. ‘’Ik spreek regelmatig alleenstaande ouders, die graag meer willen werken maar het niet voor elkaar krijgen omdat er geen plek is op de kinderopvang of omdat ze toeslagen mislopen.’’ 

Na een interessant gesprek concluderen de gasten dat er veel zorgen zijn. Gelukkig liggen daar ook juist kansen en zijn het de (sociaal) ondernemers die het verschil kunnen maken. De kracht van lokale en kleinschalige initiatieven zoals Werkwaardig is enorm, benadrukt Mohamed. Mirjam voegt daaraan toe: ‘’Maak het persoonlijk, dat maakt een wereld van verschil. Als ondernemers kennismaken met mensen en hun verhalen horen, dan is er vaak veel meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht. ’’Het verbinden van sociaal ondernemers met als doel om uiteindelijk een inclusieve arbeidsmarkt te creëren, dat is precies wat er dinsdagavond gebeurde. Tijdens de borrel werden nog meer ervaringen uitgewisseld en nieuwe connecties gemaakt. Als er een ding duidelijk is geworden, dan is het dat samenwerking essentieel is, zeker in deze uitdagende tijd.