,

Q&A: Regelingen en subsidies tijdens corona

Robert van Heijningen en Maurice Verschoor beantwoorden vragen over regelingen en subsidies tijdens corona.

Tijdens het online Q&A-uurtje op 16 juni gaven Robert van Heijningen, coördinator en accountmanager bij Werkse!, en Maurice Verschoor, manager werkzoekenden dienstverlening bij UWV, antwoord op vragen over regelingen en subsidies tijdens corona.

Hoe gaat het nu bij het UWV?

Maurice: “Allereerst ben ik erg trots op wat wij kunnen betekenen. Ik ben altijd op zoek naar maatschappelijke relevantie, zeker in een tijd als deze. Er gebeurt nu veel achter de schermen. We werken nu voornamelijk op afstand, maar we zijn inmiddels al weer bezig met een plan om de deuren te openen. Een mega operatie. Daarnaast is er een enorme run op NOW-aanvragen, zo’n 143.000. Daarvan kwamen er ongeveer 6000 uit de regio Haaglanden. Dat vraagt een hoop van het UWV.”

Hoeveel WW-aanvragen hebben jullie gehad?

Maurice: “De hoeveelheid WW-aanvragen is ten opzichte van vorig jaar ongeveer 3 tot 5 keer zo groot. We hebben pieken van 1000 instromers in de WW per week, allemaal mensen die wij tijdig van inkomsten voorzien en mee in gesprek gaan over nieuw perspectief. Daarnaast zien we dat binnen de groep met een arbeidsbeperking de mensen hard worden geraakt door de crisis. Veel mensen hebben te maken met sociaal isolement of stagnerende behandelingen.”

Robert: “De mensen die het meest kwetsbaar zijn, zitten als eerste zonder baan. De mensen zonder WW rechten doen een beroep op de Participatiewet uitkering. Ook hier zien we een behoorlijke groei.”

Op welke manier loopt de arbeidsbemiddeling door op dit moment? Wat zijn aandachtspunten?

Robert: “Het beeld is nu dat 50% minder kandidaten dan normaal weer aan de slag gaan. Ook komen voormalige kandidaten waarvan de arbeidsovereenkomst niet verlengt wordt, bij ons terug. We hebben veel contact met werkgevers en stellen ons zowel als adviseur en als partner op.”

Maurice: “De focus lag eerder meer op de bemiddeling, maar dat is nu breder. We willen strategisch partner zijn voor werkgevers in de regio. Daarnaast hebben we meer middelen gekregen voor meer tijd en aandacht voor onze klanten. Voorheen was dat beperkter. Dat uit zich bijvoorbeeld in het onderhouden van contact met klanten, ook na plaatsing. Op dit moment bellen we bijvoorbeeld onze Wajong klanten na die met een vast dienstverband werken bij een werkgever. We investeren in het behoud van werk.”

Hoe werken Werkse! en UWV samen?

Maurice: “We zijn tot een gezamenlijke toolbox gekomen en hebben regionale afspraken gemaakt. Hiermee zijn de landelijke regelingen voor werkgevers en werkzoekenden van het UWV Werkbedrijf zoveel mogelijk afgestemd op de regionale regelingen van de regiogemeenten. Dat vraagt een enorme afstemming achter de schermen.”

Welke regelingen helpen echt in deze situatie?

Robert: “De loonkostensubsidie. Deze is van toepassing op klanten met een arbeidsbeperking, dus als ze niet in staat zijn om zelfstandig, landuring het minimumloon te verdienen. Met deze subsidie wordt het gemis aan productiviteit gecompenseerd. Bij het UWV heb je iets soortgelijks, loondispensatie.”

Maurice: “Ik ben erg blij dat deze regelingen er zijn. Vaak zitten er wel veel regels bij, maar daar willen we graag met een gezond verstand mee omgaan. De huidige situatie hebben we nooit kunnen bedenken, dus kun je nu als werkgever misschien niet goed zien hoe goed een nieuwe werknemer het doet? Neem dan vooral contact met ons op om mogelijkheden voor een verlenging van bijvoorbeeld een proefplaatsing te bespreken.”

Robert: “De proefplaatsing is meestal een maand, maar alle plaatsingen zijn maatwerk. Soms heeft een kandidaat een beperkte afstand tot de arbeidsmarkt en soms juist een grotere afstand. We proberen een proefplaatsing altijd zo passend mogelijk in te zetten. Geef als werkgever vooral aan waar de behoefte ligt. We bouwen aan lange termijnoplossingen met werkgevers en proberen hetgeen in te zetten dat helpt in iedere situatie.”

Heeft de NOW-regeling invloed op de loonkostensubsidie en de loondispensatie?

Robert: “Het was eerst een beetje onduidelijk, maar nu heeft de Staatssecretaris besloten dat de NOW-regeling geen invloed heeft. Daar zitten geen kleine lettertjes achter.”

Maurice: “Voor de loondispensatie geldt zeer waarschijnlijk hetzelfde.”

Hoe wordt de loonwaarde van jullie kandidaten in deze situatie bepaald?

Robert: “De eerste 6 maanden is de loonwaarde 50%, daarna volgt een loonwaardemeting. Normaal gesproken komen we daarvoor langs. Is dat nu niet mogelijk, dan wordt de loonwaardemeting telefonisch gedaan. Lukt dat door omstandigheden ook niet, kunnen we maximaal 6 maanden de eerder vastgestelde loonwaarde hanteren om de loonkostensubsidie uit te keren. Dit geldt tot 1 oktober.”

Wat houdt de no-riskpolis in?

Robert: “Het is een soort verzekering voor wanneer je een werknemer in dienst neemt die een ziekte of handicap heeft. Dit geldt voor alle mensen die in het doelgroepregister zijn opgenomen. UWV keert uit als de werknemer ziek wordt. Je moet je werknemer dan aanmelden bij het werkgeversloket. De ziektewetuitkering wordt vervolgens uitbetaald aan de werkgever. Hier zit geen eindtermijn aan vast, het is voor de duur van het ziekteverzuim. Het is wel belangrijk om de ziekmelding tijdig door te geven, zodat wij als UWV goed kunnen monitoren.”

Heeft de no-riskpolis invloed op de loonkostensubsidie?

Robert: “De no-riskpolis heeft rechtstreeks invloed op de loonkostensubsidie, dus meldt het op tijd, zodat de loonkostensubsidie tijdelijk stopgezet kan worden. Alles gaat digitaal, maar werkt nog niet perfect, dus neem contact op met je accountmanager voor hulp.”

Werken jullie nu anders om de inzetbaarheid te vergroten?

Maurice: “De aanpak is erg veranderd, vooral qua vorm. Alles verloopt nu telefonisch, maar het wordt over het algemeen wel goed ontvangen. Wat ook opvalt is dat het karakter van de gesprekken is veranderd. Voorheen waren de gesprekken activerend, maar kennen nu een meer ondersteunend karakter. Veel mensen raken nu ook in isolement, dus de gesprekken veranderen.”

Robert: “Er komt nu meer omscholing voor, omdat er behoorlijke budgetten voor zijn vrijgemaakt. Ik heb de laatste tijd bijvoorbeeld veel vrachtwagenchauffeurs opgeleid. We werken dan samen met werkgevers om te zien wie wat bij kan dragen. Het gaat om een forse investering, maar in veel gevallen gaan de kandidaten duurzaam aan het werk. Zo mooi hoe wij mensen dit perspectief kunnen bieden!”

Maurice: “Ik sta daar nu iets verder vanaf, met mijn vorige functie bij het UWV Werkbedrijf zag ik de letterlijke impact van ons werk. Er zitten hele families of gezinnen achter die er ook mee geholpen worden, dat is ontzettend mooi en vind ik echt fantastisch.”

Vraag van een reïntegratiebureau: ik zie de laatste paar weken een vermindering van klanttoestroom vanuit het UWV, hoe kunnen jullie dit verklaren?

Maurice: “Gesprekken met klanten worden steeds meer onderhoudend dan activerend. Het inzetten van een traject wordt daardoor in veel gevallen wat uitgesteld.”

Hoe ondersteunen jullie bedrijven en reïntegratiebureaus?

Robert: “We zijn nu bezig met een app, HalloWerk, waarin we werkgevers tegemoet komen door ze bij ons in de bestanden te laten kijken. Zo kan de bemiddeling eenvoudiger en sneller en kunnen we makkelijker komen tot een goede match.”

Maurice: “Als je zorgen of vragen hebt, zoek dan een contactpersoon bij ons of bij Robert. Blijf vooral niet zitten met vragen. Wij zijn er om met jullie in gesprek te gaan.”

Volgende Q&A-uurtjes

  • Begeleiden van werknemers (data en tijdstip volgen)

Afgelopen Q&A-uurtjes

  • HR en arbeidsrechten (bekijk het hier)