Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die actief aan MVO doen gemiddeld een hoger rendement scoren dan bedrijven die daarin niets investeren. Een inclusieve arbeidsmarkt is dus niet alleen een maatschappelijke doelstelling, het draagt ook bij aan de continuïteit van de onderneming. Een inclusieve maatschappij ontstaat ook door kansen te bieden aan mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Direct door werk(ervaring) te faciliteren en indirect door het bundelen van krachten via het ondernemersnetwerk Werkwaardig.

Door als organisatie de kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen in te zetten voor sociaal economische groei, draag je bij aan de kwaliteit van de samenleving. MVO: daar gaan en staan de founders en partners van Werkwaardig voor!

 

 

 

Privacystatement

Lees hier het privacystatement van Werkwaardig.

Bestuur

 

   

Lex Rutgers | directeur Doel / GGZ Delfland

 

   

Cor van der Wel | directeur Werkse!

 

 


José Postma | manager MVO - Reinier de Graaf

    


Jan Vrij | directeur AH Vrij Groen, Grond en Infra 

Werkse!

Werkse! is sterk in werk. Kandidaat-werknemers met meer of minder afstand tot de arbeidsmarkt worden via Werkse! naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt begeleid. Daar waar vraag en aanbod op de actuele arbeidsmarkt elkaar niet 'vanzelf' vinden, is Werkse! de verbindende schakel. In het Werkleerbedrijf van Werkse! of bij een van de samenwerkingspartners doen (kandidaat-)werknemers werkritme op. Tegelijkertijd worden zij getraind en begeleid en ontwikkelen mensen hun vaardigheden en competenties. Het doel is altijd: op weg naar een reguliere baan of een baan die daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Werkgevers en opdrachtgevers zijn daarbij onmisbare partners.

Werkse! is de founding father van dit MVO platform.