,

Nieuwe partner: Edith van den Berg van Delft Support

Waar kunnen mensen jou voor bellen?   
Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe we het dagelijks leven beter kunnen maken voor onze Delftse inwoners die het even of langduriger niet zelfstandig redden. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat onze medewerkers werkplezier beleven. 
  
Waarom ben je partner geworden van Werkwaardig?
    
Het is heel mooi dat we in deze regio Werkwaardig hebben, omdat we met elkaar het verschil kunnen maken voor onze inwoners.  
  
Wat kan Werkwaardig volgens jou toevoegen aan inclusief ondernemen? 
Als je elkaar kent, ervaringen en initiatieven kunt delen, kan dat dienen als inspiratie. Daarnaast leren we partners kennen waar we in het kader van inclusief ondernemen mogelijk zaken mee kunnen doen. 
    
Wat kan Delft Support voor partners van Werkwaardig betekenen?    
De medewerkers van onze organisatie zien veel inwoners van de stad. We weten dus goed wat er leeft en speelt in de stad en kunnen partnerorganisaties erop wijzen als we kansen zien voor inwoners. 
  
Met welke partner van Werkwaardig wil jij koffiedrinken?    
Met de Laurentius Stichting wil ik wel graag een keer koffiedrinken om iets te horen over de passie die hen beweegt in het werk. Maar ook WWZ Haaglanden, want die ken ik nog niet.