,

MVO in crisistijd: hoe geeft de TU Delft hier invulling aan?

Monique van Eqijck van de TU Delft vertelt hoe zij omgaan met MVO tijdens corona..

MVO is volledig verankerd in het DNA van de TU Delft. Monique van Ewijck, Projectleider Uitvoering Participatiewet bij TU Delft: “Iedere dag weer worden er technische innovaties gedaan waarbij kritisch wordt bekeken wat de impact is op onze leefomgeving en het milieu. We zijn ons ook bewust van onze maatschappelijke rol binnen gemeente Delft en omgeving. Ik richt me op een onderdeel van MVO, de Participatiewet. We hebben nu bijna 70 banen vanuit de Banenafspraak vervuld binnen TU Delft en willen de komende vier jaar groeien naar 234 banen. Dit is een hele uitdaging, waar mijn collega Peter en ik vol enthousiasme mee aan de slag zijn. We hebben ons team onlangs uitgebreid met een collega uit de Banenafspraak die ons administratieve ondersteuning biedt. Erwin begon op 1 maart en was dus twee weken in dienst toen de coronacrisis begon. We liepen er zelf meteen tegenaan dat we hem niet de juiste ondersteuning konden bieden bij het inwerken.”

Maar hoe gaat TU Delft om met MVO in tijden van een crisis? In deze rubriek vragen wij onze partners hoe zij invulling geven aan MVO tijdens de coronacrisis.

Wat was jullie eerste reactie toen de coronacrisis begon?

“Voor de gehele TU Delft geldt dat we zoveel mogelijk thuis laten werken. Dat is voor veel mensen een uitdaging, maar zeker voor mensen van de doelgroep waar wij mee werken. De meeste participatie-medewerkers werken bij Facilitair Management en daar wordt nu in aangepaste ploegendienst doorgewerkt, natuurlijk binnen de geldende richtlijnen. Juist voor de participatie-medewerkers is goed gekeken hoe zij in het rooster passen, zodat zij hun routine en sociale contacten deels konden behouden. Met de buddies en leidinggevenden is een handreiking gedeeld waarin praktische tips staan die helpen bij de begeleiding in coronatijd. Hierin wordt zowel aandacht gegeven aan werk als persoonlijke zaken.”

 Welke maatregelen hebben jullie genomen?

“We hadden net voor de coronacrisis extra jobcoaches ingezet voor onze participatie-medewerkers en deze extra ondersteuning kwam nu goed uit. Er is in deze tijd meer aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid, naast de coaching op de werkvloer. De jobcoaches, de buddy’s en de leidinggevenden hebben veel contact met de medewerkers en houden ons op de hoogte van ontwikkelingen zodat wij tijdig kunnen bijspringen. We merken nu de coronacrisis langer duurt en routine uitblijft, dat mensen het soms extra moeilijk hebben. We proberen hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen.”

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor MVO?

“De doelstelling van de Participatiewet gaan we dit jaar helaas niet halen. We proberen alle medewerkers aan het werk te houden en incidenteel zijn er zelfs nieuwe medewerkers gestart. Deze maand is bijvoorbeeld een assistent-handyman begonnen die een helpende hand biedt bij de vele onderhoudswerkzaamheden op de campus. Ook een tweede kandidaat is inmiddels geworven en zal binnenkort starten. Op deze manier kijken we naar nieuwe kansen.”

Welke oplossing(en) hebben jullie daarvoor gevonden?

“We zijn onder andere in gesprek met ons schoonmaakbedrijf en Werkse om een werk-leertraject binnen de campus vorm te geven. Schoonmaak is nu nog belangrijker dan voorheen, wellicht kunnen we daar mooie kansen verzilveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”