Kennislab: ‘De 4e dinsdag in september’

Stephan Brandligt, wethouder Delft, verzorgde de inleiding van het Werkwaardig Kennislab: ‘De vierde dinsdag in september’ in Perscentrum Nieuwspoort. Aansluitend spraken partners over de vraag: ‘wat is het effect van de troonrede op inclusief ondernemen?’

Het Werkwaardig Kennislab staat voor kennis delen en van elkaar leren. Deze keer nam wethouder Brandligt (met o.a. werk in de portefeuille) de gasten mee naar de effecten van de miljoenennota op sociaal en inclusief ondernemen. “Het kabinet heeft komende jaren extra aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Er komt voor gezinnen met kinderen extra steun in de vorm van ‘kind gebonden budget’. Een breed offensief vergroot de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en realiseert duurzame inzetbaarheid. Daarmee wil het kabinet het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Voor ‘langer door kunnen werken’, ook voor zwakkere doelgroepen, worden eveneens stappen gezet.”

Werken moet lonen
Achtereenvolgens brandden de gesprekken aan tafel los: ‘wat zou jij inzetten om meer mensen aan het werk te helpen of te houden in 2020?’. Breed herkende men meer ‘zoets’ dan voorheen in de nota. Benieuwd is iedereen ook naar het investeringsfonds. “Zorg dat werken echt loont, zodat je armoede voorkomt, vindt iedereen. En ook klonk het aan tafel: biedt statushouders kansen om sneller aan het werk te gaan. Zij staan te trappelen. Naast discussie was er tijdens de lunch tijd voor netwerken en zaken doen met elkaar.