,

Founders Chris Müller en Jan Vrij

Founder Chris Müller en Jan Vrij

Chris Müller (Vreugdenhil Berging) en Jan Vrij (AH Vrij)

Een duo interview met twee Werkwaardig founders Chris Müller, directeur Vreugdenhil Berging, en Jan Vrij, directeur AH Vrij. Ze ontmoetten elkaar tijdens een Werkwaardig event. Met mooie resultaten.

Jullie zijn allebei founders van Werkwaardig. Wat is de reden geweest om founder te worden?

Chris: “Ik ben founder van Werkwaardig geworden omdat het mij een mooi netwerk leek van partijen die maatschappelijk verantwoord ondernemen écht als een kans zien en dit niet alleen als een “certificaat” aan de wand hebben hangen.”

Jan: “Ik ben founder geworden omdat ik het altijd al belangrijk heb gevonden dat er een goed MVO-netwerk zou komen, waarin bedrijven en instellingen zitten met verschillende achtergronden. Daarnaast vind ik dat er in dat netwerk ook MKB-bedrijven aan het roer horen te zitten.”

Jullie hebben elkaar ontmoet tijdens een Werkwaardig-event. Wat heeft deze ontmoeting opgeleverd?

Jan: “Tijdens de evenementen heb ik veel mensen ontmoet, waaronder Chris. Ik vind Chris een aardige man met het hart op de juiste plaats. Hij is heel erg gedreven in zijn werk, we hadden gelijk een klik.”

Chris: “Ik heb Jan Vrij beter leren kennen en inmiddels veel van hem geleerd. Jan is een hele nuchtere man met scherpe humor, die ik kan waarderen. Door de goede klik hebben we leuk contact, ook buiten de Werkwaardig evenementen om.”

Kunnen jullie vertellen waar deze ontmoeting toe heeft geleid?

Chris: “Doordat onze beide bedrijven elkaar op veel vlakken kunnen ondersteunen hebben we besloten ons samen in te schrijven op een onderhoudsbestek van de gemeente Delft. Hier voeren wij [Vreugdenhil Berging] het machinale veegwerk uit en AH Vrij ondersteunt ons weer in onze calamiteitencontracten, welke we voor verschillende wegbeheerders uitvoeren.”

Jan: “Ik kende Vreugdenhil Berging eerst alleen van de berging auto’s op de snelweg. Ik vond en vind het een fascinerend bedrijf. Bij onze eerste kop koffie kwamen we er al gauw achter dat onze bedrijven veel overeenkomsten hadden en dat onze werkzaamheden vaak in het verlengde lagen van elkaar. Nu voert Chris al het veegwerk voor ons uit op een bestek in Delft, wij verwerken weer al het veegvuil wat daarbij vrijkomt en wij assisteren Chris bij calamiteiten. Chris heeft zelfs de sleutel van onze poort, zodat hij 24/7 zijn vuil kan storten bij ons op de zaak. Dat doe je alleen als je elkaar vertrouwt.”

MVO staat hoog op de agenda van Vreugdenhil / AH Vrij. Op welke manier geven jullie hier concrete invulling aan?

Chris: “Vreugdenhil Berging heeft via Werkwaardig een medewerker aangetrokken die al langere tijd naar een baan zocht. Hij kwam uit een sector welke snel was gekrompen en kon bij ons snel aan de slag als receptionist. De medewerkers van Vreugdenhil Berging geven we, wanneer Werkwaardig workshops heeft die voor onze medewerkers interessant zijn, de gelegenheid om daar naar toe te gaan en kennis op te halen, maar ook te delen. De workshops en evenementen zijn altijd dynamisch en leerzaam.”

Jan: “Voor AH Vrij is MVO altijd heel belangrijk, enerzijds omdat we het belangrijk vinden dat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt ook een kans krijgt, maar anderzijds ook omdat het een verplichting is vanuit de bestekken die we aannemen van de overheid. Wij proberen dit zoveel mogelijk in te vullen door stageplaatsen in te zetten. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: we vullen onze SROI “verplichting” in en daarnaast hopen we dat de stagiaire bij ons blijft hangen in de toekomst. Daarnaast proberen we werkzaamheden uit te besteden aan de sociale werkplaatsen zoals Werkse. Ik vind het jammer dat ze de sociale werkplaatsen willen gaan afbouwen. Een gemiste kans. Er zal altijd een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn die juist behoefte heeft aan een beschutte werkplek.”

Maak af: Werkwaardig is voor mij…

Jan: “…een MVO-platform waar niet alleen grote bedrijven, maar ook de MKB-bedrijven zich thuis voelen.”

Chris: “…een voorbeeld van een sterk zakelijk netwerk waar partijen zich bij aansluiten die het verschil willen maken voor iedereen.”