Doe-activiteit: koken met sterren

5 jaar Werkwaardig

Datum/Tijd
17-11-2022
00:00 - 23:59


Partners van Werkwaardig en werkzoekenden koken samen een diner. Tijdens de gezamenlijke maaltijd is er volop gelegenheid om elkaar nog beter te leren kennen. Aanmelden kan via de aankomende uitnodiging.

Werkwaardig organiseert Doe-activiteiten met verschillende verbindende thema’s. Op een ontspannen manier koppelen we onze partners en werkzoekenden aan elkaar, zodat er nieuwe netwerken ontstaan die uiteindelijk leiden tot een volgende stap op de arbeidsmarkt.