Een passende leerwerkplek voor jongeren die het zó enorm nodig hebben

Yolanda Verlaan en Philip Nijgh over de leerwerplekken voor jongeren

ROC Mondriaan, founder van Werkwaardig, en Werkwaardig-partner HANOS Delft zijn een prachtige samenwerking aangegaan. Samen bieden zij jongeren die moeite hebben met leren in het reguliere lessysteem en met een afstand tot de arbeidsmarkt een prachtige kans om met een diploma in de hand de opleiding af te ronden. Wij gaan in gesprek met Yolanda Verlaan, HANOS Delft, en Philip Nijgh, ROC Mondriaan.

Hallo Yolanda en Philip, wat houdt de samenwerking tussen ROC Mondriaan en HANOS Delft in?

Yolanda: Het project EWA Haaglanden is een samenwerkingsverband in de regio Haaglanden tussen werkgevers, lokale overheden en ROC Mondriaan. Het doel: de arbeidsparticipatie van jongeren zonder diploma in het voortgezet onderwijs en met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen.

“We verlagen de drempel om de schoolbanken in te gaan en geven les op locatie.”

Wij hebben voor dit project een lesruimte in onze vestiging beschikbaar gesteld waar een docente van het ROC Mondriaan vier ochtenden in de week lesgeeft. Door de lessen op de praktijklocatie te geven, wordt de drempel om de schoolbanken (weer) in te gaan verlaagd en de kans op vroegtijdige uitval verkleind. De studenten worden op de werkvloer intensief begeleid door medewerkers van HANOS, waardoor zij aan het einde van het schooljaar goed voorbereid hun examens ingaan.

Philip: Bij HANOS volgt een groep van maximaal acht studenten vier dagen per week onderwijs op drie gebieden: horeca, verkoop/retail en logistiek.

In de ochtend krijgen zij les in Nederlands, rekenen, burgerschap, loopbaanoriëntatie en -begeleiding en keuzedelen. Na de lunch gaan zij aan het werk in de diverse horecagelegenheden die het bedrijf biedt, in het magazijn of op een van de afdelingen van deze internationale groothandel. Het traject duurt één jaar en wordt afgesloten met een diploma op MBO niveau 1.

Hoe is het idee voor het EWA project ontstaan?

Philip: Sinds de start van de School voor Entreeopleidingen van ROC Mondriaan in 2014 is er veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van onderwijs op maat, waardoor studenten een diploma op niveau 1 behalen. Hiermee kunnen ze óf verder leren op niveau 2 óf een plaats op de arbeidsmarkt verkrijgen. Voor die laatste groep wilden wij een nog beter aanbod realiseren Daarom hebben zijn we in 2018 met EWA Haaglanden gestart: een project waarbij we verschillende maatwerktrajecten bieden. Eén van de maatwerktrajecten die is ontwikkeld binnen EWA is het traject BOL-op-de-Werkvloer (BOW-traject). Dat houdt in dat studenten op de werkvloer worden opgeleid, waarbij de ondernemer de expertise van het vak biedt, de School voor Entreeopleidingen het onderwijs verzorgt en de gemeente zich richt op de zorg rondom de studenten.

Wat levert de samenwerking tussen ROC Mondriaan en HANOS jullie op?

Yolanda: Naast de maatschappelijke betrokkenheid in de regio, biedt deze samenwerking voor HANOS Delft ook mogelijkheden om toekomstig personeel zelf binnen de vestiging op te leiden en aan de organisatie te binden. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt namelijk om een andere, meer creatieve aanpak in het voorzien van gekwalificeerd personeel. Ook leuk om te benoemen is dat we samen spontaan met nieuwe ideeën komen en we van elkaar kunnen leren. Zo krijgen vier medewerkers van HANOS Delft één keer per week Nederlandse taalles van de docente van ROC Mondriaan om hun spreek-, lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren.

Philip: Onderwijs op maat, kennisdelen en de meest recente vakkennis en apparatuur van het bedrijf kunnen vervlechten met het onderwijs en die kennis ook weer toepassen in overige trajecten van de school. Deze samenwerking biedt een passende leerwerkplek voor een doelgroep van de School voor Entreeopleidingen die dit zó enorm nodig heeft.

Maar ook: energie! Door deze trajecten vorm te geven met ondernemers die een gezamenlijke drive en passie hebben ontstaat enorm veel positieve energie.

Wat is het meest waardevol aan dit project?

Yolanda: Toen wij het project startten, hadden we eigenlijk geen idee hoe de samenwerking zou gaan verlopen. Nu, zo aan het einde van het schooljaar, hebben alle studenten zich aangemeld voor een vervolgopleiding. Het is heel mooi om te zien dat zij al binnen een jaar een concreet beeld hebben gekregen van wat zij in de toekomst willen en ook daadwerkelijk een volgende stap in die richting gaan maken.

“Een prachtig resultaat: alle studenten hebben zich aangemeld voor een vervolgopleiding.”

Philip: In de huidige groep zitten studenten die hebben aangegeven dat ze niet naar een ‘gewone school’ kunnen, willen of durven. Zij hebben uitgesproken dat ze heel erg blij zijn dat dit traject bestaat. Dáár doe ik het voor! Door deze studenten heb ik nog meer de drive om continu op zoek gaan naar mogelijkheden om aan de diverse leer- en ondersteuningsbehoeften te kunnen voldoen.

Welke doelen hebben jullie voor in de toekomst?

Yolanda: Ons eerste doel op korte termijn is de diplomering van de huidige groep studenten. Daar kijken we erg naar uit. In september start er een nieuwe groep van acht studenten met hun leerwerktraject. Voor de nieuwe groep studenten willen we weer workshops organiseren. Deze stonden voor dit schooljaar ook al gepland, maar konden vanwege corona helaas niet allemaal doorgaan. Het doel van de workshops is om de student een stukje extra ervaring op te laten doen. Ze ontvangen daar dan ook een certificaat voor, zodat zij dat aan hun CV kunnen toevoegen.

Philip: In het algemeen is het de ambitie van de school om het aantal BOW-trajecten uit te breiden, zodat er voor iedere branche meerdere van dit soort samenwerkingsvormen zijn.

Specifiek voor de samenwerking met HANOS: ik hoop dit traject nog vele jaren met elkaar vorm te kunnen geven en wellicht uit te breiden. Ofwel binnen het bedrijf zelf, ofwel met bedrijven die op hetzelfde bedrijventerrein zijn gevestigd. Op die manier kan de theorie op één locatie worden aangeboden, waarna de studenten uitwaaieren over de diverse bedrijven in de omgeving.

Word ambassadeur van het EWA Haaglandenproject

Wil je ook een kans creëren voor jongeren die dit zo hard nodig hebben? Meld je dan aan als ambassadeur van het EWA Haaglandenproject. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Werkwaardig. Wij brengen je met de juiste personen in contact.