,

Founders in beeld: Diny de Bresser

Founder Diny de Bresser van Pieter van Foreest

Hallo Diny, kun je jezelf voorstellen?

Ik ben Diny de Bresser en werk sinds 2015 als bestuurder van zorgorganisatie Pieter van Foreest. Heel lang geleden ben ik begonnen als fysiotherapeut en werkte daarna in verschillende management- en bestuursfuncties in de zorg in Amsterdam en Leiden. Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn; ik zet mij graag in voor mensen die een extra steuntje kunnen gebruiken. Als bestuurder van een zorgorganisatie doe ik dat zowel vanuit de rol van zorgverlener als vanuit de invalshoek van werkgever en partner voor vrijwilligerswerk. Ik houd ervan om samen te werken met allerlei verschillende partners, vanuit de samenleving, de sector, kennisinstituten en het bedrijfsleven. Dat levert mij ontzettend veel plezier in het werk en biedt inspiratie om zoveel mogelijk te betekenen voor de mensen in ons werkgebied.
Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest in de zorg ga ik nu zo langzamerhand afronden en genieten van pensioen. Op 1 januari 2021 draag ik bij Pieter van Foreest het stokje over aan Petra de Jong. Ik kijk er naar uit om meer vrije tijd te hebben, maar tegelijkertijd vanuit andere rollen actief te blijven in het maatschappelijke veld.

Waar kunnen mensen jou voor bellen?

Mensen kunnen mij en Pieter van Foreest bellen voor samenwerking, innovatie en vernieuwing. Voor de komende jaren zie ik grote uitdagingen in tal van maatschappelijke domeinen. Denk hierbij aan vraagstukken rondom duurzaamheid, kansen voor kinderen en jeugd, toetreders op de arbeidsmarkt en zorg voor de groeiende groep ouderen. Maar zeker niet in negatieve zin, uitdagingen bieden ook ruimte voor nieuwe verbintenissen en oplossingen. Hierbij denk ik aan het verbinden van jong en oud om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Pieter van Foreest zoekt graag samenwerking met scholen, jongeren en starters voor heel veel verschillende beroepen. Denk daarbij ook aan ICT, horeca, gebouwenbeheer, administratie, et cetera. Voor ieder wat wils!   

Waarom ben je founder geworden van Werkwaardig?

Vijf jaar geleden was ik verheugd dat Pieter van Foreest een van de founders van Werkwaardig was.
Dit partnership heb ik met plezier voortgezet. Door de samenwerking binnen Werkwaardig zijn wij meer verbonden met partners in de stad en de regio en leren wij voorbij de grenzen van onze eigen sector te kijken. Er zijn mooie samenwerkingen ontstaan, bijvoorbeeld met Werkse!.

Hoe kan Werkwaardig volgens jou toevoegen aan inclusief ondernemen?

Werkwaardig inspireert en stimuleert om op een andere manier te kijken naar de waarde van werk en diversiteit van personeel binnen een organisatie. Dat zou de komende jaren nog meer uit de verf kunnen komen door meer goede voorbeelden met elkaar uit te wisselen en deze ook naar buiten te brengen. Het gaat er immers ook om dat de samenleving daarin meegaat.

Wat kan jouw organisatie voor partners van Werkwaardig betekenen?

Bij Pieter van Foreest werken wij met 3400 collega’s en 2500 vrijwilligers op zeer verschillende functies. Wij bieden opleidingen, begeleiding en doorstroommogelijkheden voor medewerkers en (her)intreders op de arbeidsmarkt. Regelmatig hebben mensen bij Pieter van Foreest weer een nieuwe start kunnen maken. Voor partners van Werkwaardig zouden we meer kunnen betekenen door het vinden van doorstroommogelijkheden. Samen kunnen we de beste mogelijke match vinden voor doorstromers en (her)intreders.

Met welke partner van Werkwaardig wil jij graag nog eens een kopje koffie drinken?

Zoals ik al zei ga ik binnenkort stoppen bij Pieter van Foreest. Aan mijn opvolger zou ik graag willen voorstellen om weer eens op de koffie te gaan bij Werkse!, om de samenwerking warm te houden en misschien ook om weer nieuwe ideeën uit te wisselen.